Expertise, kwaliteit en privacy


Beroepsvereniging:
Hakvoort-Bewindvoering is volwaardig lid van de beroepsvereniging NBPB. Het is vanzelfsprekend dat een bewindvoerder een hoge kwaliteit van dienstverlening moet leveren. Een bewindvoerder bemoeit zich met het persoonlijke leven van zijn cliënt om zijn of haar leven in financiële zin, zo goed als mogelijk, op orde te brengen. Dat vereist deskundigheden en maatwerk. De beroepsvereniging NBPB stelt hoge Eisen aan de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de deelnemende bewindvoerdersorganisaties.

Opleiding
De bewindvoerder is gekwalificeerd. Via het Instituut voor Financiële Zorgverlening (IFZ) in Assen is de hierboven genoemde bewindvoerder opgeleid tot “Register BeschermingsBewindvoerder”. Deze opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen die door de wetgever worden vereist. 

Optimale beschikbaarheid
Het is belangrijk dat u altijd terecht kunt bij een bewindvoerder. Daarom werkt Hakvoort-Bewindvoering samen met een collega-bewindvoerder. Deze collega zal bij afwezigheid (ziekte of vakantie) voor u beschikbaar zijn en zij is ook opgeleid door het IFZ. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening te allen tijde waarborgen. 

Link: Van Hattem Bewindvoering – Hilversum

Privacy
Wij vinden het belangrijk en vanzelfsprekend dat uw gegevens afgeschermd zijn en niet zomaar gedeeld worden met anderen; wij beschermen en waarborgen uw privacy. Hiervoor is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leidend, hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Alleen de bevoegde bewindvoerder en assistent bewindvoerder heeft inzicht in uw dossier. Hakvoort-Bewindvoering zal alleen uw gegevens gebruiken, indien die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van de bewindvoerders werkzaamheden. Onder het kopje “formulieren” staat onze Privacy Statement die u kunt raadplegen.

Wilt u in gesprek gaan met ons?

Aanmelden

Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Utrecht? Meldt u direct aan via onze website.

Een andere vraag?

Een van onze bewindvoerder helpt u graag verder.