Bewindvoering voor klanten met zorg vanuit de WLZ


Mensen die zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgen, zijn vaak niet in staat om hun financiële belangen te behartigen. Heeft u een familielid of client die zijn financiën niet zelf kan beheren? Of bent u familiebewindvoerder en kunt u de financiën niet meer beheren voor uw familielid? Laat de bewindvoering dan door ons verzorgen. Het levert u een optimale gemoedsrust op, want de financiële belangen van uw familielid of cliënt worden professioneel behartigd.

Werkwijze bewindvoering

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan bij ons op kantoor (Hakvoort-Bewindvoering werkt vanuit Leusden, een middelgrote plaats vlakbij Amersfoort) of wij komen naar u toe. Vervolgens kunnen wij samen met u een verzoek bij de Rechtbank indienen voor bewindvoering of om het bestaande bewind of curatele aan Hakvoort-Bewindvoering over te dragen. De documenten die daarvoor nodig zijn, zullen wij zo veel als mogelijk voor u in orde maken en voorbereiden. Indien gewenst begeleiden wij u bij de aanvraag.

Zodra het verzoek compleet is wordt deze door ons ingestuurd naar de desbetreffende Rechtbank.  De behandelde Rechtbank, is de Rechtbank waaronder de woonplaats van de rechthebbende valt (de rechthebbende is degene die onder bewind staat of gesteld gaat worden).  De Rechtbank kan het verzoek zonder zitting afhandelen of een zitting plannen om de aanvraag te bespreken. Hakvoort-Bewindvoering zal dan ook bij deze zitting aanwezig zijn. Als de Rechtbank bepaalt dat bewindvoering een passende maatregel is en Hakvoort-Bewindvoering de juiste bewindvoerder is, dan wordt Hakvoort-Bewindvoering aangesteld als bewindvoerder.

Na uitspreken van het bewind door de rechter is Hakvoort-Bewindvoering verantwoordelijk voor de financiën van rechthebbende. We maken een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en nemen het beheer van de bankrekeningen over. We overleggen met de klant, begeleiders en ouders over de uitgaven en op welke manier dit geregeld wordt. De meeste zorginstellingen werken met uitgavebegrotingen, die de begeleiding in het belang van de klant kan besteden. De begroting wordt in overleg met begeleiders, ouders en indien mogelijk met de client vastgesteld. De zorginstelling declareert dan maandelijks door het sturen van facturen de uitgaven die zijn voorgeschoten door de zorginstelling.

Hakvoort-Bewindvoering neemt contact op met instanties en bedrijven waarmee de rechthebbende financiële verplichtingen is aangegaan. Zij worden door ons geïnformeerd over de onderbewindstelling van het vermogen. We laten het adres omzetten naar ons postadres, zodat alle financiële stukken rechtstreeks naar Hakvoort-Bewindvoering worden gestuurd.

Verantwoording

Wij zijn verplicht om, binnen drie maanden na de onderbewindstelling, een beschrijving van de goederen die onder ons bewind zijn gesteld bij de kantonrechter in te dienen. Deze beschrijving wordt de boedelbeschrijving genoemd. Minimaal een keer per jaar rapporteren wij de inkomsten, uitgaven en saldo van de bankrekeningen aan de Rechtbank. Wij leggen jaarlijks Rekening en Verantwoording af. Bent u voormalig familie bewindvoerder en of familiecurator, dan laten wij u meekijken in ons systeem ‘Onview’ (uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling van de bewindvoerder). Deze inzagefunctie zullen wij activeren na machtiging van de rechthebbende. Is deze daar niet zelf toe in staat, dan leggen we het e.e.a vast voor overdracht naar Hakvoort-Bewindvoering.

Wilt u in gesprek gaan met ons?

Aanmelden

Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Utrecht? Meldt u direct aan via onze website.

Een andere vraag?

Wij helpen u graag verder.

Werkgebied Hakvoort bewindvoering