Bewindvoering voor particulieren

 
Niet iedereen is in staat om de eigen financiën zelfstandig te beheren. Door verschillende oorzaken kunnen mensen in financiële problemen terechtkomen of het overzicht over hun financiële situatie verliezen. De eerste stap naar een oplossing is het onderkennen van het probleem. Daarna kan de hulp van een bewindvoerder worden ingeroepen. Voordat de kantonrechter overgaat tot het aanstellen van een bewindvoerder, onderzoekt hij of zij of er niet een minder zware maatregel mogelijk is. Indien blijkt dat bewindvoering nodig is, behartigt Hakvoort-Bewindvoering graag uw belangen.

Aanvraag bewindvoering
Nadat u via de website of telefoon contact met ons heeft opgenomen, kunnen wij een afspraak voor een intakegesprek met u inplannen. Zijn we tot een akkoord gekomen, vult u het intakeformulier (soms samen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) in. Na ontvangst van het intakeformulier worden de documenten in orde gemaakt voor het verzoek aan de Rechtbank. Hakvoort-Bewindvoering begeleidt u bij de aanvraag en/of stelt de benodigde documenten beschikbaar. De aanvraag gaat naar de Rechtbank. De Rechtbank organiseert een zitting waarin het verzoek wordt besproken en waarbij ook Hakvoort-Bewindvoering aanwezig is. Als de Rechtbank besluit dat bewindvoering nodig is en Hakvoort-Bewindvoering de juiste bewindvoerder is, dan wordt Hakvoort-Bewindvoering aangesteld als uw bewindvoerder.

Onze rol tijdens de bewindvoering
De Rechtbank heeft na ontvangst van het verzoek voor bewindvoering en de zitting bepaald dat Hakvoort-Bewindvoering uw financiën beheert. Dat betekent dat Hakvoort-Bewindvoering vanaf dat moment verantwoordelijk is voor uw financiën. Beslissingen die gaan over uw uitgaven en inkomsten en over het beheer van uw vermogen nemen wij, zoveel mogelijk, samen met u. Komen wij er samen niet uit, dan beslist de rechter. Aan de hand van uw inkomsten en uitgaven maken wij een overzicht om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Heeft u schulden, dan zullen deze worden geïnventariseerd en in een schuldenoverzicht opgenomen. Met de ontvangen gegevens stellen we een budgetplan op.

Hakvoort-Bewindvoering neemt contact op met de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Zij worden door ons geïnformeerd over de onderbewindstelling van uw vermogen. Uw adres voor post van uw financiën wordt omgezet naar het postadres van Hakvoort-Bewindvoering. Indien u zelf echter toch rekeningen en dergelijke ontvangt, kunt u deze in een antwoordenveloppe aan ons doorsturen

Verantwoording
Wij zijn verplicht om, binnen drie maanden na de onderbewindstelling, een beschrijving van de goederen, die onder ons bewind zijn gesteld, bij de kantonrechter in te dienen. Deze beschrijving wordt de boedelbeschrijving genoemd. Dankzij de professionele software genaamd ‘Onview’ kunnen wij u de mogelijkheid bieden voor een eigen inlogcode waarmee u uw eigen inkomsten en uitgaven kunt zien.

Jaarlijks leggen wij Rekening en Verantwoording af aan u en de Rechtbank, wij doen dat bij voorkeur bij u thuis of bij u in de buurt.

Wilt u in gesprek gaan met ons?

Aanmelden

Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Utrecht? Meldt u direct aan via onze website.

Een andere vraag?

Wij helpen u graag verder.

Werkgebied Hakvoort bewindvoering

Informatievideo’s