Hakvoort-Bewindvoering: gemoedsrust en verstandig financieel beheer

“Uw instellingdossier en schuldbewind is bij ons in vertrouwde handen.”

André Hakvoort – (Bewindvoerder & eigenaar Hakvoort-Bewindvoering).

Welkom bij Hakvoort Bewindvoering

Overweegt u om het beheer van instellingdossiers voor uw zorgcliënten uit te besteden of om de financiële handelingsbevoegdheid van een familielid of een zorgcliënt over te nemen? Voorkom complicaties en kies voor de vakbekwaamheid van Hakvoort-Bewindvoering. Onze medewerkers voldoen aan de strengste beroepseisen van de Rechtbank en de Nederlandse Brancheorganisatie voor professionele bewindvoerders (NBBI). Wij staan voor vakbekwaamheid, openheid, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Ons uitgangspunt is dat een goede curator, bewindvoerder of mentor zich flexibel en oplossingsgericht behoort op te stellen. Dat begint met goed luisteren. Deel gerust uw zorgen met ons: wij luisteren, nemen verantwoordelijkheden over en stellen waar mogelijk snel en grondig orde op zaken. Het resultaat: een optimale gemoedsrust dankzij een consistent verstandig financieel beheer.  

Diensten Hakvoort-Bewindvoering:

Bewindvoering WLZ

voor klanten met zorg vanuit de WLZ

Mensen die zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgen, zijn vaak niet in staat om hun financiële belangen te behartigen. Heeft u een familielid of cliënt die zijn financiën niet zelf kan beheren? 

Bewindvoering particulier

Voor klanten met financiële problemen 

Door verschillende oorzaken kunnen mensen in financiële problemen terechtkomen of het overzicht over hun financiële situatie verliezen. De eerste stap naar een oplossing is het onderkennen van het probleem.

Beschermingsbewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind ondersteunt mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het ontstaan van problematische schulden, of op basis van geestelijke danwel lichamelijke tekortkoming worden uitgesproken.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Mentorschap wordt veelal door een familielid verzorgd, maar kan ook door Hakvoort-Bewindvoering worden verzorgd, het familielid wordt ontzorgd en het mentorschap wordt professioneel ingevuld.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat, kunnen onder curatele worden gesteld. Een curator beslist over financiële handelingen, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding van de betrokkene. Curatele beschikkingen worden alleen afgegeven indien de rechthebbende een gevaar voor zichzelf en/of omgeving vormt. In alle andere gevallen volstaat bewindvoering, al dan niet in combinatie met mentorschap. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Meer weten over Hakvoort?

Inlevingsvermogen, sociaal en betrokken. Dat zijn eigenschappen die bij het vak van bewindvoerder horen.

Formulieren downloaden

We hebben verschillende Formulieren en documenten ter inzage of om in te vullen. De volgende Formulieren zijn hier te vinden: Aanmeld- en Intakeformulier, Verzoekformulier bewindvoering van de Rechtspraak, Akkoordverklaring van de Rechtspraak, Gedragsregels bewindvoering, Klachtenreglement, Informatiefolder curatele, Bewind en mentorschap, en het Privacy Statement. 

 

Tarieven

Hakvoort-Bewindvoering is een professionele bewindvoerder en vraagt voor de werkzaamheden de door de minister vastgestelde tarieven, volgens de regeling beloning curatoren, bewindvoering en mentorschap. In de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden de tarieven die bewindvoerders, mentoren en curators jaarlijks mogen rekenen voor hun dienstverlening vastgesteld.